• Podporujeme týmy, které usilují o rozvoj

  globálně konkurenceschopných regionů

  s vyspělými inovačními systémy.

  Specializujeme se na strategie rozvoje konkurenceschopnosti, podporu inovací a přímé zahraniční investice. Působíme na jak regionální, tak na národní úrovni v České republice i v zahraničí. Zeptejte se nás, jak můžeme pomoci v rozvojových ambicích ve Vašem městě nebo kraji.

  Svět
 • Co se stalo se strategickým plánováním rozvoje měst?

  Vytlačila jej produkce "malých lisabonských strategií".

  Nenechte si to líbit. Pojďte to změnit!

  Přinesli jsme do střední Evropy metodiku strategického plánování místního ekonomického rozvoje. Odklon od principu mobilizace místních zdrojů k opisování dokumentů za účelem získání dotací považujeme za potupnou rezignaci samospráv na svoji roli v ekonomickém rozvoji. Podpoříme každé české město, které bude aktivně plánovat svůj ekonomický rozvoj.

  Více
  Management projektů
 • Má smysl podporovat příchod nových

  přímých zahraničních investorů.

  Nepodléhejme zobecňování o montovnách bez užitku.

  Slyšeli jsme i názor, že stačí slovo investice vyměnit za inovace a bude zase dobře. Ptali jste se v polední době zahraničních investorů, jak se jim u nás daří? Jestli mají pocit, že jsou tady vítáni? Myslíte, že je to jedno? Kolik poptávek od investorů jste v poslední době vyřizovali?

  Více
  Připojení ke globálnímu hodnotovému řetězci
 • Svět se mění. Regiony se učí

  popdorovat firmy, zapojené do

  globálních hodnotových řetězců.

  Má Váš kraj nebo Vaše město přehled o mezinárodních aktivitách a ambicích firem, které zaměstnávají vaše obyvatele? Podporujete exportně orietovanou spolupráci firem?

  Svět
 • Jak poznáte opravdu užitečnou analýzu?

  Podle ceny za stránku, graf nebo tabulku? Nebo podle délky?

  Specializujeme se na kvalitativní analýzy.

  Jsme překvapeni množstvím analytických materiálů, které se v Česku produkují. Hodnotíme opravdu vše. Ale přiznejte si - kdy jste naposledy četli něco, co bylo k věci? Krátké, výstižné, možná alarmující? Ale bez prázdných frází o výhodné geografické poloze, tradiční skladbě průmyslu. Vzpomínáte? Nebo ne?

  Graf
 

Odborná specializace

 • Regionální a místní ekonomický rozvoj
 • Klastry a globální produkční sítě
 • Přímé zahraniční investice
 • Regionální inovační systémy
 • Inovace a konkurenceschopnost
 • Podnikatelská a inovační infrastruktura
 • Business Improvement Districts
 • Lidské zdroje a trh práce
 • Mezinárodní rozvoj, kohezní a hospodářská politika EU

Typy služeb

 • Analýzy a odborné studie
 • Evaluace, hodnocení a audity
 • Průzkumy a kvalitativní výzkum
 • Strategické plánování
 • Tvorba politik a programů
 • Metodiky, koncepce, rámce
 • Design a pilotování nástrojů podpory
 • Facilitace rozvojových procesů, koučing
 • Organizační poradenství
 • Školení, workshopy, certifikace

Oborové zkušenosti

 • Informační a komunikační technologie
 • Life sciences & biotechnologie
 • Environmentální technologie
 • Strojírenství
 • Automobilová výroba
 • Elektrotechnický průmysl
 • Výzkum a vývoj
 • Terciérní vzdělávání
 • Veřejná správa
 • Intermediární agentury