Průzkum spokojenosti obyvatelstva v Novém Městě nad Metují

Vážení obyvatelé Nového Města nad Metují!

Dostává se Vám do rukou dotazník, zaměřený na průzkum spokojenosti se životem ve Vašem městě. Dotazník je součástí aktualizace strategického plánu Nového Města nad Metují. Dotazník je anonymní, každý obyvatel však může vyplnit jen jeden dotazník.

Prosíme, abyste věnovali svůj čas a vyplněním dotazníku poskytli informaci o tom, jak město vnímáte.

Dotazník vyplňte nejpozději do pátku 2. října 2020.

Návod k vyplňování dotazníku:

  • Dotazník obsahuje 11 okruhů otázek, každý vždy na jednom listu.
  • Tlačítko „ODESLAT“ prosím použijte až úplně nakonec, po zodpovězení všech otázek. Po jeho použití již nebude možné se k dotazníku vrátit. Po odeslání dotazníku je možno uložit/vytisknout Vaše odpovědi.
  • Tam, kde je otázka kladena volnou formou s možností odpovědi v textovém poli, se prosím snažte odpovídat stručně a výstižně.